Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de website www.dichtbijopvakantie.nl (hierna te noemen DichtbijOpVakantie.nl). Deze website is een uitgave van: eRCeeMedia (hierna te noemen eRCeeMedia), gevestigd in Stein (LB), Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69061998. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid

eRCeeMedia heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
eRCeeMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

eRCeeMedia garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door eRCeeMedia gewenst moment worden gewijzigd.

Daar waar binnen DichtbijOpVakantie.nl reizen of vakantieaccommodaties (zoals vakantiehuizen, bungalowtenten, stacaravans etc) worden aangeboden, betreft dit altijd een aanbod van derden. Boeking, reservering en/of betaling verloopt niet via DichtbijOpVakantie.nl of eRCeeMedia maar rechtstreeks via de verhuurder of de reisorganisatie. eRCeeMedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gegevens (zie internetsites van derden) en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van deze informatie, de links en het aanbod. Vragen of klachten over geboekte accommodaties en/of reizen moet u altijd bij de betreffende verhuur- of reisorganisatie indienen.

Internetsites van derden

Indien op DichtbijOpVakantie.n links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor eRCeeMedia op geen enkele wijze verantwoordelijk is. eRCeeMedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat eRCeeMedia de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

eRCeeMedia bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan eRCeeMedia worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van eRCeeMedia voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsbrief waarvoor op onze website een aanmeldingsformulier kan worden ingevuld.

Voor meer privacy gegevens en het gebruik van cookies klik hier

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen, html code, stylesheets, javascriptdocumenten en software, is eigendom van eRCeeMedia of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. In bepaalde gevallen kunt u vooraf toestemming voor publicatie aanvragen bij eRCeeMedia.

Affiliatemarketing en advertorials

Onze inkomsten bestaan uit reclame opbrengsten. Verder wordt gebruik gemaakt van affiliatemarketing. In het kort betekent dit dat als wij je doorsturen naar een website van een reisorganisatie en je boekt er bijvoorbeeld een reis dan zullen wij in de meeste gevallen daar een kleine vergoeding voor krijgen. Ook als je een vakantiehuis of camping via onze website boekt zullen wij daar provisie over ontvangen.

Informatie over landen, streken of plaatsen kunnen tegen betaling ook door toeristische organisaties worden verstrekt. Deze advertorials bieden unieke tips en informatie ter promotie. Wij plaatsen deze advertorials alleen als wij er zelf achter staan en wij de inhoud hebben goedgekeurd. eRCeeMedia aanvaart geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die door een link met deze artikelen zijn verbonden.

Op deze manier kunnen wij de website wekelijks blijven uitbreiden èn gratis tips blijven verstrekken.

Waarom vertellen wij dit? Omdat wij geen geheimen hebben voor onze bezoekers. Wil je niet dat wij provisie ontvangen? Zet dan cookies uit in je browser of klik niet op een link. Meer weten over cookies? Klik hier.

Wijzigingen  Voorwaarden en Disclaimer

eRCeeMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

eRCeeMedia B.V.

inzake DichtbijOpVakantie.nl
Grasgraefken 25
6171 SH STEIN
Nederland

#Dichtbijtip » Last minutes Landal korting tot 35%


Korting Landal Greenparks

Landal Greenparks heeft voor 2019 weer prachtige aanbiedingen in de voorjaarsvakantie, meivakantie en zomer 2019. Boek op tijd omdat deze periodes erg populair zijn. De korting bij Landal loopt nu zelfs op tot tot 35%. Bekijk de actuele aanbiedingen